Brev från kommunen, så nu vet de

När vi var i Sverige så åkte vi i tystnad, vi skrev inte ut det någonstans, vi berättade bara för de närmsta och hade det lite som en hemlighet. Vi har valt att ta barnen ut i landet för att göra något som är olagligt i Sverige och kan inte helt säga hur det hade tagits emot i kommunen om de vetat att vi var tillbaka. När vi flyttade berättade vi inte för dagis/kommun eller något om att vi flyttat för att hemskola, för som sagt, det är olagligt, men innan vi åkte till Sverige hade vi fått ett brev ifrån Sölvesborgs kommun, och det brevet gjorde oss lite oroliga. Vi väntade länge innan vi svarade, vi tänkte och diskuterade vad svaret skulle innehålla. Här nedan ser ni vad de hade skrivit och vårat svar. (Notera, varken jag eller Leo, eller barnen för den delen hade sagt något om att Daniel skulle gå i skola utomlands, inte ett knyst. Innan vi flyttade hade vi inte ens berättat för barnen att de skulle hemskolas/unschoolas, för vi ville inte att de skulle säga något till någon)

69256163_367890667471827_6898490313791242240_n

Här är vårt svar:

Svar till Sölvesborgs kommun
Ang. folkbokföring i Sölvesborgs Kommun.

Hej! Tack för er skrivelse. Vi är glada över att ni visar intresse i våra barn och deras välmående. Jag förstår även era skärpta regler kring det uppmärksammade ”ystad-fallet” i media. Då det är ingen bra publicitet att få för sin kommun och ni vill hålla er rygg fri med att ni har gjort allt ifall att ett liknande fall.

Vi har informerat er om att vi flyttat utomlands (Storbritannien) och vårt barn går inte i skola utan hemskolas i enlighet med de lagar och regler som gäller här.

I England (Storbritannien) har man inte skolplikt utan utbildningsplikt, om man inte väljer att placera sina barn i en skola utan bedriva hemundervisning så måste man tillgodo se sina barn heltidsutbildning i egen eller privatfinansierad regi. Vilket vi gör.

Vad gäller att vara skolpliktig så enligt skollagen 7 kap. 10§ första stycket så står det att skolplikten inträder höstterminen då man fyller 6. Vilket Daniel gör i år. Enligt de uppgifter jag har fått från er hemsida börjar höstterminen onsdagen den 21 Augusti i år. Så om vi skulle bo i Sverige, så är Daniel skolpliktig först då.

Då vi bor utomlands kan vi också ansöka om uppskjutning av skolplikten enligt 10 § andra stycket.

Men ser man till 2§ första stycket så är vi inte bosatta (dock i skrivande stund folkbokförda) i Sverige och där med ingen skolplikt, eller enligt andra stycket att vi varaktigt vistas utomlands. Så kan vi citera en bit ur domen Mål nr 3515-14 från kammarrätten i Göteborg 2015-09-14.

”Begreppet varaktig vistelse återfinns inte heller i annan jämförbar lagstiftning, men däremot förekommer begreppet stadigvarande vistelse i skatterättsliga sammanhang. Enligt vedertagen rättspraxis anses som stadigvarande Vistelse i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer (jfr RÅ- 2008 ref. 16). ”

Vi flyttade utomlands den 15 februari 2019, och där med upphör skolplikten enligt stycke 2 och testad rättspraxis den 15 augusti 2019.

Samt att vi kommer skriva ut oss från svenskfolkbokföring denna månaden. Vi hoppas på all välgång för Sölvesborgs kommun som alltid kommer ha en plats i vårt hjärta.

Med Vänliga Hälsningar
Leo, Sara, Daniel och Gabriel Stjernkvist

Efter allt som varit uppe i Sverige nu med Ystad familjen, hemskolning och att sen få detta brev gjorde oss lite skrämda. På SVT och på andra tidningar har det skrivits en hel del, både för och emot hemskolning, så jag vet inte hur diskussionerna i Sverige går nu angående det, om de ändrats eller de är samma de varit hela tiden. Jag hoppas på att något gott kommit ur hela situationen och att folk kan öppna upp ögonen för hur hemskolning skulle kunna fungera. Tänk om det var tillåtet så folk skulle kunna stanna kvar i Sverige och hemskola, att familjer skulle kunna slippa gömma sig och ljuga för att göra det möjligt. Jag önskar och ber att det ska bli tillåtet för hemskolning, att det ska bli läroplikt istället skolplikt, att föräldrar ska våga gå åt andra hållet om det funkar för deras familj utan att dra upp hela familjen och fly ifrån sitt hemland, familj, vänner, jobb.

Tankarna går på oss och vi undrar vad som skulle kunna hända om det blev läroplikt i Sverige. Är det bara att flytta tillbaka? Skulle det bli accepterat av omgivningen om man inte sätter barnen i skolan? Skulle fler och fler familjer välja den vägen? Hur skulle Sverige reagera?

Här i England så är det som sagt tillåtet, men det känns som att det är socialt accepterat med. Museum, bibliotek, aktiviteter, studiebesök osv görs för hemskolare. Det är rabatter och speciella tider för hemskolare som gör det möjligt för oss att göra saker billigare än vanlig kostnad. Det finns grupper om anordnas så att flera familjer som hemskolar går tillsammans, ja det är mer socialt accepterat. Skulle det gå i Sverige? Skulle det vara möjligt i mina barns generation? Eller hur många generationer framåt talar vi om? Om det hade blivit tillåtet, skulle det finnas flera familjer i samma kommun som hemskola, eller skulle det vara så att ens egna barn blir ensamma medan andras barn går i skolan? Ja, tankarna går och det är många om. I England så har det varit tillåtet så länge så man har byggt upp ett samhälle runt det och det tar tid att göra.

Ja, så vi åkte i tystnad. Vi berättade knappt inte för någon för att vi gör det som Sverige anser olagligt. Det spelar ingen roll att det fungerar, det spelar ingen roll att hemskolning är bra för familjen, bra för barnet, statistik ifrån andra länder som visar hur hemskolare blomstrar spelar ingen roll, för Sverige spelar det ingen roll. Det är fortfarande ett nej, barnen ska till skolan oavsett vad.

Daniel blev skolpliktig nu förra veckan. Vi var i Sverige då skolan började. Alla barn i hans ålder som slussas in, som börjar sin skolgång, sin 10-åriga, obligatoriska skolgång.

Daniel var inte där, han var hemma med mig, med sin bror, sin mormor och morfar. Han ska inte ha en 10-årig skolgång. Han ska ha ett livslångt lärande med nyfikenhet och djupdykning.

Advertisement

Author: saraisabellaa

Jag bor i södra England, i en by som heter Bosham. Vi flyttade hit den 16 februari 2019 för att kunna göra det som är olagligt i Sverige, nämligen att kunna hemskola, unschoola, våra barn. Jag och min man Leo har varit gifta sedan 2012. Vi har två pojkar, Daniel som är född 2013 och Gabriel som är född 2015. Här kan ni läsa om vår vardag, mina tankar och om vår flytt till England!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: